Twitter response:
To sme my

Zriaďovateľ a zamestnávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 852 02 Bratislava

Prevádzka MŠ : 6,30-16,30 hod.

Riaditeľka Materskej školy: Mikušová Jana
Zástupca Materskej školy: Kružliaková Blanka

Pani učiteľky:

Hanáková Erika
Švecová Jana
Janočková Dana
Grešková Vanesa
Uličná Eva
Galbavá Tatiana

Hospodársko technický personál:
Upratovačka: Fatíková Tatiana
Upratovačka: Bajbárová Erika
Upratovačka: Durecová Denisa

Vedúca školskej jedálne : Mikulášiková Helena
Hlavná kuchárka : Majáková Anna
Pomocná kuchárka : Vargová Alžbeta, Drábiková Renáta