Twitter response:
To sme my

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 852 02 Bratislava
Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bratislava-Petržalka. Bohrova 1, 85101 Bratislava

Prevádzka MŠ : 6,30-17,00 hod.

Riaditeľka Materskej školy: Mikušová Jana
Zástupca Materskej školy: Kružliaková Blanka

Pani učiteľky:

Hanáková Erika
Mikulová Miriam
Janočková Dana
Grešková Vanesa
Uličná Eva
Galbavá Tatiana

Hospodársko technický personál:
Upratovačka: Drábiková Renáta
Upratovačka: Bajbárová Erika
Upratovačka: Durecová Denisa

Vedúca školskej jedálne : Mikulášiková Helena
Hlavná kuchárka : Majáková Anna
Pomocná kuchárka : Schmuckerová Margita