Twitter response:
Aktuality
 
Milí rodičia a podporovatelia materskej školy

radi by sme Vás oslovili s možnosťou darovať Rodičovskému združeniu pri Materskej škole Šustekova 33 2% z daní. Prispejete tak na rozvoj materskej školy. V roku 2019 mámev pláne uskutočniť renováciu vonkajších hracích prvkov a skrášliť exteriér. Podieľať sa budeme aj na akciách pre deti. V neposlednom rade je to tiež podpora samotnej prevádzky materskej školy. Chceme aj ďalej modernizovať a skrášľovať prostredie, v ktorom trávia naše deti podstatnú časť dňa.

Venujte nám prosím 2% (resp. 3%) z daní, ktoré ste minulý rok zaplatili štátu.

IČO: 173196170896
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Rodičovské združenie pri Materskej škole Šustekova 33 Adresa: Šustekova 33, 85104 Bratislava
IBAN číslo účtu: SK79 0900 0000 0001 7659 5132

Postup pre fyzické osoby, ktorým zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ, je nasledovný:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z

  príjmov a o vystavenie POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE.

 • Vyplňte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE. Uveďte vaše meno, rodné číslo,

  bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (dobrovoľníci 3%) zo zaplatenej dane.

 • Najneskôr do 30.4.2019 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste

  vášho bydliska.
  V prípade právnických a fyzických osôb, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie, je Vyhlásenie o poukázaní 2% už súčasťou samotného daňového priznania.

  Okrem poukázania 2% z daní, možete materskej škole pomôcť aj finančným príspevkom priamo na vyššie uvedené číslo účtu Občianského združenia.

  Za Vašu finačnú podporu a osobnú pomoc ďakujeme.

  Katarína Molnárová
  predsedníčka rodičovského združenia