Twitter response:
Aktivity

Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila

Vyzývateľ na predkladanie projektu, resp. projekt MŠ

Názov projektu

Cieľ projektu a cieľová skupina

Termín začatia realizácie a ukončenia realizácie

projekt MŠ

Naučme sa rozumieť svojmu zdraviu (plávanie)

podporiť zdravý životný štýl a imunitu u detí od 4-6 rokov

–          všetky deti mš

celý škol. rok

 

Puertis

,,Koníky pre materské školy“

animoterapia, odstraňovanie stresu u detí od 3-6 rokov

–          všetky deti mš

celý škol. rok

 

Slovenský futbalový zväz

,,Dajme spolu gól“

výchova mladých talentov, pohybové aktivity, boj proti obezite,…

–          5-6 r. deti

celý škol. rok

 

Pontis

,,Naše mesto“

maľovanie školského plotu a hrových prvkov

9.6.2018

Nadácia ZSE

,,Dopravné ihrisko“

Vodorovné značenie dopr. ihriska a odrážadla

6-11/2018

Nadácia Allianz

,,Dopravné ihrisko“

Revitalizácia dopravného ihriska

6-11/2018

Nadácia Volkswagen

,,Dopravné ihrisko“

Revitalizácia dopravného ihriska

6-12/2018

Nariadenie vlády SR

Školské ovocie

Podpora spotreby ovocia a zeleniny

celý škol. rok

Nariadenie vlády SR

Mliečny program

Podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

celý škol. rok

  1. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila

Dňa

Názov aktivity a cieľ aktivity

Vyhodnotenie aktivity

23.05.2018

Farebný svet

MŠ Lietavská – multikultúrne dielne pre deti , rôzne kultúry a národy sveta – 3 deti

11.10.2018

Deň jablka

Gymnázium Pankúchova – zdravý životný štýl – 2 triedy detí

11.10.2018

Beh nádeje

Gymnázium Pankúchova – boj proti rakovine, rozvoj pohybovej zdatnosti a zdravá výživa – 20 detí 

28.03.2018

Modrý deň

Mš – Iľjušinova – podporovať pozitívny vzťah a empatiu k deťom s poruchou autistického spektra

10.04.2018

Literárna prehliadka

MŠ Turnianska 6 – literárna prehliadka detského prednesu

23.05.2018

Tvorivé dielne s LEGOM

MŠ Bulíkova – ,,Z truhlice starej matere“

29.5.2018

Súťaž kolebežkárov

MŠ – Bohrova – Ako sa správať v dopravných situáciách